Kütüphane – İnşaat Rehberim

Perde Duvar Nedir?

Perde duvarlar, yüksek rijitlikleri nedeniyle yatay etkilerin büyük bir kısmını karşılarlar. Bunun yanında taşıyıcı sistemin yatay ötelenmesini sınırlayarak deprem etkisinde taşıyıcı olan veya olmayan yapı elemanlarındaki hasarın sınırlı kalmasını sağlarlar. Ayrıca perde duvarlar, katlar...

Depremin Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır?

Oluşan gerilmeler sonucunda yer kabuğunun belirli bir derinlikte kırılması olayına deprem denir. Depremin büyüklüğü ise kırılan yüzeyin büyüklüğüne bağlı bir parametredir. Depremin büyüklüğü deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilir. Depremin Büyüklüğü...

Temel Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Bir yapıya etkiyen tüm yüklerin güvenli bir şekilde zemine aktarılması gerekmektedir. Bu görevi de temel adı verilen yapısal elemanlar yerine getirmektedir. Bu nedenle temelin, yükleri güvenle zemine iletebilmesi için gerekli dayanıma sahip olması gerekir. Yapıya...

Taşıyıcı Sistem Seçiminde Etkili Olan Parametreler

Bir yapının taşıyıcı sistemin ana amacı üzerine etkiyen yükleri ve kendi ağırlığını güvenli bir şekilde zemine aktarmaktır. Bu amacı yerine getirebilmek için taşıyıcı sistem seçiminde ekonomik, mimari, teknik gibi bir çok parametre mevcuttur. Bu...

Betonarme Kolon Nedir? Ne Demektir?

Kolon, taşıyıcı sistem yapılarında iç ve dış etkenlerden oluşan kuvvetleri temellere aktaran düşey taşıyıcı elemandır. Kolonun Görevleri Nelerdir ? Yapıya etkiyen tüm düşey ve yatay yükleri temel sistemine güvenli bir şekilde aktarmaktır. Yatay yüklerden dolayı...

Betonarme Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Betonarme, Fransızca'dan dilimize geçmiş olup donatılı betonu tanımlayan teknik bir terimdir. Beton ve donatının birlikte kullanıldığı kompozit bir yapı malzemesidir. Betonarme elemanlarda donatı ve beton birbirini tamamlayarak istenilen davranışı elde etmeye olanak tanır. ÇALIŞMA PRENSİBİ...

Betonarme Kiriş Nedir? Ne Demektir?

Kiriş, yapılarda döşeme ve üzerinde bulunan yükleri düşey taşıyıcılara aktaran, mekanik olarak çubuk olarak kabul edilen yapı elemanıdır. Kirişin Görevleri Nelerdir ? Düşey doğrultuda etkiyen, döşemeden aktarılan kalıcı ve hareketli yükler ile varsa üzerindeki duvar...

Döşeme (Plak) Çeşitleri Nelerdir ?

Kalınlığı, diğer iki boyutuna göre küçük olan ve düzlemine dik doğrultuda yüklenmiş taşıyıcı elemanlara döşeme (plak) denilmektedir. Döşemelerin Görevleri: Kendilerine etkiyen kalıcı ve hareketli yükleri mesnetlenmiş oldukları kolonlara aktarmaktır. Yapının depreme maruz kalması durumunda; Deprem...

Yapı Tasarımı Nasıl Yapılır?

Yapı tasarımında, yapı türü ne olursa olsun (betonarme, çelik, yığma vb.) genel bir mantalite vardır. İster 2 katlı basit bir yapı ister karmaşık bir proje tasarımı yapılırken bu genel ilke esas alınır. Bir yapı tasarlanırken...