REHBER – İnşaat Rehberim

STA4CAD Nasıl İndirilir ?

STA4CAD programı; bir Türk firması olan STA Mühendislik tarafından geliştirilen ve çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme analizini entegre olarak yapabilen bir paket programdır. Programı kullanarak sadece mesleki bilginiz ile kolayca...

Deprem Yer Hareketi Düzeyleri

2019 yılında yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile birlikte, depremden kaynaklı yer ivmesi değerleri ülkemizin her bir noktasında farklılık göstermektedir. AFAD'ın interaktif deprem tehlike haritasından elde ettiğimiz bu değerler hesaplanırken, kullanıcı tarafından iki parametrenin girilmesi...

Perde Duvar Nedir?

Perde duvarlar, yüksek rijitlikleri nedeniyle yatay etkilerin büyük bir kısmını karşılarlar. Bunun yanında taşıyıcı sistemin yatay ötelenmesini sınırlayarak deprem etkisinde taşıyıcı olan veya olmayan yapı elemanlarındaki hasarın sınırlı kalmasını sağlarlar. Ayrıca perde duvarlar, katlar...

Türkiye Deprem Tehlike Haritası

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe...

STA4CAD ‘de Kiriş Nasıl Çizilir?

Döşemeden gelen yükleri düşey taşıyıcılara aktaran, eğilmeye dayanıklı strüktür elemanlara kiriş denir. Bir yapıyı statik programlarda analizini yapmak için öncelikle yapının tüm elemanlarını program içerisinde oluşturmak gerekir. Yapının elemanlarını oluştururken de belirli bir sırayla...

SAP2000 de Aks Oluşturma

Aks oluşturma işlemi bir yapıyı modellerken gerçekleştirilen ilk aşamalardan biridir. Akslar, yapı planında belirli aralıklarla ve her iki doğrultuda oluşturulan kılavuz çizgileri olarak tanımlanabilir. SAP2000 programında da yapıyı çizime kolay bir şekilde yerleştirebilmek için...

İnşaat Demiri Ağırlık Tablosu

İnşaat demiri, inşaat sektöründe önemli bir yer tutan yapı malzemesidir. Metraj, keşif ve hakediş gibi işlemlerde inşaat demiri miktarının belirlenmesi gerekir. Miktardan kasıt inşaat demiri ağırlığıdır (kilogram veya ton gibi). Bu ağırlığın bulunabilmesi için...