ETKİNLİK – İnşaat Rehberim
MMG 4. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

4. AR-GE & İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ

MMG Kimdir ? MMG, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere TBMM tarafından onaylanmış uluslararası belgeler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, diğer ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde, tüzüğünün öngördüğü şekilde teşkilatlanmak ve etkinlikler yapmak üzere kurulmuş bir Sivil...