Categories: Yönetmelikler

Türkiye Deprem Tehlike Haritası

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Deprem Risk Haritası binaların deprem etkisi altında tasarımında esas alınacak deprem yer hareketlerine ilişkin verileri içermektedir. Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir. Daha iyi algılamak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun tehlike ve risk kavramlarına yapmış olduğu tanımlamaları inceleyelim…

  • Tehlike: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli.
  • Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali.

Yukarıdaki tanımlara göre  Deprem Tehlike Haritası’nın meydana gelebilecek depremlerin zarar veya hasar verme potansiyeli (deprem yer hareketi büyüklüğü) hakkında bilgi verdiği anlaşılmaktadır.

DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI (1996)

1996 tarihli Deprem Bölgeleri Haritası, Türkiye yüzölçümünün yüzde 66’sının 1’inci ve 2’nci derece deprem bölgesinde bulunduğunu göstermekteydi. Bu yüzde 66’lık bölgede yaşayan nüfus ise toplam nüfusun yüzde 71’ine denk geliyordu. 23 yıl aradan sonra yenilenen harita ile birlikte 1. derece, 2. derece gibi deprem bölgeleri ortadan kaldırıldı. Yeni Deprem Tehlike Haritası’na göre yerleşim birimlerinin deprem tehlikesi belirlenirken fay hattına olan uzaklığı göz önüne alındı.

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI (2019)

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır.

AFAD, Deprem Tehlike Haritası ile getirilen yenilikleri aşağıdaki resimde görüldüğü gibi açıklamaktadır.

Deprem Yönetmeliğinde (TBDY-2018), bu konuyla ilgili yer alan bölümler aşağıdaki gibidir.


2.1. DEPREM TEHLİKE HARİTALARI

2.1.1 – Binaların deprem etkisi altında tasarımında esas alınacak deprem yer hareketlerine
ilişkin veriler bu Bölüm’de tanımlanmıştır.

2.1.2 – Dört farklı deprem yer hareketi düzeyi için deprem verileri,
22/01/2018 tarih ve 2018/11275 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye
Deprem Tehlike Haritaları ile tanımlanmıştır. Bu haritalara https://tdth.afad.gov.tr/ adresli
internet sitesinden erişilebilir.


Share
Leave a Comment

Son Yazılar

STA4CAD Nasıl İndirilir ?

STA4CAD programı; bir Türk firması olan STA Mühendislik tarafından geliştirilen ve çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme… Devamını Oku

3 ay ago

Konut aidatları el yakıyor; en fazla bu ilçede aidat toplanıyor

Gökçe KARAKÖSE, Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) Vatandaşlar için büyük bir gider olan konut aidat fiyatları dudak uçuklatıyor. 5 Büyükşehir… Devamını Oku

3 ay ago

Deprem Yer Hareketi Düzeyleri

2019 yılında yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile birlikte, depremden kaynaklı yer ivmesi değerleri ülkemizin her bir noktasında farklılık göstermektedir. AFAD'ın… Devamını Oku

3 ay ago

Konut Alımlarında Sağlık Çalışanlarına Özel 15 Bin Liralık Ek İndirim !

Kamu bankaları tarafından açıklanan yeni kredi paketine tüm projelerinde geçerli ‘Rahat bi Nefes Al’ kampanyasıyla destek veren Sur Yapı, aynı… Devamını Oku

3 ay ago

Bahçe, Balkon, Terasa Talep Patladı

Koronavirüs salgını nedeniyle müstakil ve bahçeli evlere talep yüzde 100 arttı. Ayrıca, İstanbul gibi illerde bu konutların fiyatları yüzde 50 yükselirken,… Devamını Oku

4 ay ago