SAP2000 programında modellenecek olan yapı için gerekli malzemelerin tanımlanması gerekmektedir. Yapıda kullanılacak olan beton, çelik ve donatı çeliği gibi malzemelerin özelliklerinin doğru tanımlanması, yapısal analiz ve tasarım aşamaları için oldukça önemlidir.

Malzeme tanımlaması manuel olarak kullanıcı tarafından veya yönetmeliklere bağlı olarak yapılabilir. Ülkemizdeki yönetmeliklerle uyumlu olan Avrupa yönetmelikleri kullanılarak hızlı bir şekilde malzeme oluşturulabilir. SAP2000 programında malzeme tanımlanması Resim-1 de görüldüğü gibi Define Menüsü‘nden yapılır.

Resim-1: SAP2000’de define menüsü

SAP2000 programında Define Materials bölümünden;

  • Yeni bir malzeme tanımlanabilir.
  • Mevcut olan bir malzeme kopyalanıp yeni malzeme oluşturulabilir.
  • Mevcut olan bir malzemenin özelliklerinde değişiklik yapılabilir.
  • Mevcut malzeme silinebilir.

Yeni bir malzeme tanımlamak amacıyla Add New Material seçeneğine tıklayarak Resim-2 de görülen Add Material Property penceresi açılır.

Region: Malzeme özelliklerinin hangi bölge standartlarına göre belirlendiğinin seçildiği kısımdır. Bu kısımda ”Europe” seçenği veya malzeme özellikleri manuel olarak belirlenmek isteniyorsa ”User” seçeneği seçilmelidir.

Material Type: Malzeme tipinin seçildiği kısımdır. Burada çelik (stell), beton (concrete), donatı çeliği (rebar) veya Resim-2 de görülen diğer malzemelerden biri seçilmelidir.

Standart: Malzeme özelliklerinin alınacağı standart bu bölümde seçilir. Avrupa standardı olan  EN-1992-1-1, ülkemizde bulunan yönetmeliklerle uyumlu olduğundan hızlı bir işlem için bu seçenek seçilebilir. Ayrıca burada da manuel malzeme tanımlama için ”User” seçeneği seçilebilir.

Grade: Bu kısımda malzeme kalitesi seçilir. Örnek olarak; beton için C30, çelik için S235 hazır seçenekler gaziantep escort kullanılabilir.

Resim-2: SAP2000-Add material property

Yukarıda görüldüğü gibi oluşturulan bir malzemenin özellikleri Modify/Show Material seçenğiyle kontrol edilebilir. Aynı seçenekle oluşturulan malzemenin özellikleri revize edilebilir.

ÖRNEK MALZEME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Örnek olarak oluşturulan araban escort C30 kalitesindeki beton ve S235 kalitesindeki çeliğe ait özellikler Resim-3’te görülmektedir. Buradaki verilerle ülkemizdeki Çelik Yönetmeliği ve TS500 de bulunan veriler karşılaştırıldığında Avrupa yönetmeliğinin uyumluluğu görülmektedir.

Resim-3: C30 beton ve S235 çelik malzeme özellikleri

Eleman ağırlığının dikkate alınmasının gerekmediği durumlarda birim hacim ağırlık değeri ”sıfır” yapılmalıdır.

S235 çeliği için beklenen dayanım değerleri karakteristik dayanım değerleriyle aynı alınabilir.

Beton malzemesinin hafif beton özelliği göstermesi isteniyorsa ”Lightweight Concrete” seçeneği aktif hale getirilmelidir.

 

http://www.csiamerica.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz